RANDEVU AL+90-312-235-1680


Takvim

Genel Çocuk Sağlığı

 

   Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın uygulamakta olduğu    aşı şeması (Sağlık Bakanlığı 22 Ekim 2010 güncellemesi)

  

Doğum

1 ay

2 ay

4 ay

6 ay

12 ay

15 ay

18 ay

19-23 ay

2-3 yaş

61 yaş

132 yaş

Hep BHep BHep B
DBTDBTDBTDBTDBT
HIBHIBHIBHIB
PCVPCVPCVPCV
IPVIPVIPVIPV
MMRMMR
Hep A°x
Suçiçeğix
Grip aşısı (yıllık)*
Rotax RotaxRotax
BCG
OPVOPV
dT

 

AÇIKLAMALAR

  x

   Bu işaretli aşılar Türkiye'de zorunlu aşı şemasında yer almamaktadır.

  1      

   İlköğretim okulu 1. sınıflara okulda yapılmaktadır.

  2

   İlköğretim okulu 8. sınıflara okulda yapılmaktadır.

  *

   Grip aşısı 6 ay-8 yaş arasındaki bir çocukta, ilk kez yapılıyorsa en az 4 hafta aralıkla iki kez yapılması önerilmektedir. İlk yapıldığı yıl bir kez yapıldıysa sonraki yıl iki kez yapılması önerilir.

  °

   Uzun süreli koruma için iki doz hepatit A aşısı gereklidir. İlk doz 12-23 ay arasında verilir. İkinci doz ise ilk dozdan 6-18 ay sonra yapılmalıdır. Bu aşı 12 aydan büyük her çocuğa yapılabilir.

 

      NOT:  Renkli kutucuklar o aşının gösterilen zaman aralığında yapılabileceğini göstermektedir.

 

 

 

NIH'in yeni online uygulaması :
Genetik testler hakkında kolaylık sağlamak üzere 29 Şubat 2012'de yayına konan aşağıdaki adresi öneriyorum..

http://www.nih.gov/news/health/feb2012/od-29.htm

 

 

 

Çocukluk Obesitesi ve Diş Çıkarma Arasındaki İlişki

 

      Tufts University, USA’da yapılan bir araştırmada çocuklarda obesite ve kalıcı dişlerin çıkması arasında ilişki saptanmış. Ergenliğin başlaması üzerindeki etkisiyle de görüleceği gibi obesite büyümeyi  artırıcı bir süreçtir. 5-14 yaş arasındaki çocuklar arasında yapılan bir çalışmada çocukların çıkmış diş sayısı ile obesite durumları arasındaki ilişki araştırılmış. Yaş, cinsiyet, ırk değişkenlerine göre düzeltme yapıldıktan sonra obes çocukların obes olmayanlara göre ortalama olarak 1,44 fazla diş çıkardıkları görülmüş. Sosyoekonomik durumun bu tabloyu karıştırıcı bir özellik olmadığı saptanmış.

      Çocuklarda diş değişiminin zamanlaması ve sırası çocuk diş sağlığı, diş hekimliği ve ortodontik tıp açısından önemlidir. Bu çalışmada saptanan bu bulguların 1) dişlerin ağız boşluğu içinde bulunduğu süre daha uzun olacağından diş çürüğü riski yönünden ve 2) dişlerin çıkma sırasının maloklüzyon olasılığını artırabileceği nedenleriyle klinik önemi olabileceği belirtilmiş.

         Kaynak: . Must A, Phillips S, Tybor D, Lividini K, Hayes C. Obesity (Silver Spring). 2012 Feb 7. doi: 10.1038/oby.2012.23. [Epub ahead of print]

               

 

SOBE'de Hava Durumu
SOBE'de Saat